Nastavení délky časové smyčky naleznete v menu kamery. Délku lze nastavit v rozmezí 1 - 5 minut dle potřeby. Kamera poté bude vytvářet videa v nastavené délce. Toto nastavení je dobré v případě, že budete natáčet dlouhou jízdu. Kamery jsou vybaveny funkcemi autokamer a při zaplnění karty začnou přepisovat nejstarší záznamy, vyjma těch, které jsou zamknuty proti přepsání.