Nastavení data a času je napojeno na operační paměť kamery. Tato paměť se s každým vyjmutím baterie vyčistí. Po vyjmutí a vložení baterie je tedy nutné datum i čas nastavit znovu. Jedná o vlastnost akčních kamer. Kamera ukládá záznamy v číselné matematické řadě. Záznamy se tedy na kartu ukládají od nejstaršího po nejnovější.