Tento problém může nastat, pokud máte nastavenou funkci G-senzor na příliš vysokou citlivost. To způsobí, že každý jednotlivý záznam v rámci časové smyčky se uzamkne, čímž je chráněn proti smazání. Z tohoto důvodu se karta následně zcela zaplní, což může způsobit zamrznutí kamery.

Pokud se často pohybujete na silnicích se špatným porvchem, například na tzv. kočičích hlavách, doporučujeme snížit citlivost G-senzoru. Čím vyšší číslo (hodnota přetížení "G"), tím je citlivost nižší.


Další možností je, že používáte zároveň funkci časové smyčky a detekce pohybu. Funkce detekce pohybu je určena pro zaparkované vozidlo, zatím co funkce časové smyčky pro užívání v silničním provozu.