Pokud jsou reproduktory Street ST-1, Sentinel SE-1 a Sounder SO-1 při napájení z elektrické sítě plně nabité, rozsvítí se zelená LED dioda. V případě modelu Sphere SP-1, bude po čas nabíjení svítit dioda červeně, a to i v případě, že bude plně nabitý.