Detekce pohybu zaznamenává pohyb před čočkou objektivu kamery. Pro jeho funkčnost je nutné mít kameru zapnutou. Parkovací mód je přímo spojen s G-senzorem a reaguje na otřesy. Kamera nemusí být v parkovacím módu zapnutá ani připojená k napájení. Kamery LAMAX vydrží v parkovacím módu bez napájení minimálně 24 hodin.