1. Zapněte reproduktor podržením tlačítka POWER. LED začne blikat a reproduktor je připraven k párování.
2. V telefonu nebo jiném zařízení aktivujte Bluetooth připojení. V seznamu dostupných zařízení vyberte „LAMAX Sounder2 Mini". Při úspěšném párovaní vydá reproduktor zvukový signál a LED začne svítit.
3. Přehrávání lze ovládat buďto pomocí spárovaného zařízení nebo přímo na reproduktoru. Při přehrávání LED pomalu bliká.