ANO. Autokamera je v ČR, SK, PL a dalších evropských zemích povolena. Záznam ale musí být použit pouze pro soukromé účely nebo objasnění dopravní nehody či přestupku u Policie ČR či v přestupkovém řízení na příslušných úřadech či soudech. Záznamy, především SPZ a obličeje osob nesmí být veřejně publikovány na internetu, jako například na sociálních sítích typu YouTube či Facebook.

Jiná situace je v sousedním Rakousku, kde kvůli přísné legislativě související s právem na ochranu soukromý je pořizování video záznamu z jízdy výslovně zakázáno pod hrozbou pokuty. Doporučujeme informovat se na aktuální postoj národních legislativ přímo u pravomocných orgánů konkrétního státu.