Pro bezpečnost našich dětí jsme přidali funkci Vzdáleného vypnutí hodinek, ta zajistí, že pokud je v hodinkách vložena funkční SIM karta, nelze tyto hodinky vypnout tlačítkem na jejich boku. Jediný způsob je pomocí funkce „Vypnout“ v rodičovské aplikaci.