Na jednom z repráků stiskni tlačítko MODE po dobu 3 s. Zvukový signál ti oznámí úspěšné rozpojení.