LAMAX Sounder2 můžeš odpojit dvěma způsoby, a to klasicky přes nastavení v telefonu nebo stisknutím tlačítka PLAY po dobu 3 s.