Nejdříve zkontrolujte, zda jsou v aplikaci LAMAX Tracking všechna čísla zadaná s mezinárodní předvolbou, případně kontaktujte Vašeho mobilního operátora a zjistěte, zda máte aktivovaný roaming, a ověřte si, zda jsou splněna všechna kritéria pro používání SIM karty v zahraničí.