Pomocí tlačítka POWER přepni na FM rádio. Podržením tlačítka PLAY spustíš automatické vyhledávání stanic. Po ukončení vyhledávání přepínej mezi stanicemi podržením tlačítek VOL + a VOL -.