Repráky LAMAX Sphere2 Mini odpáruješ tak, že vypneš Bluetooth ve svém telefonu nebo jiném zařízení a dvakrát rychle stiskneš tlačítko POWER. Při úspěšném odpárování se ozve zvukový signál. Pokud před odpárováním nevypneš Bluetooth ve svém telefonu nebo jiném zařízení a dvakrát rychle stiskneš tlačítko POWER, repráky se neodpárují, ale vytočí poslední volané číslo.