Pro spárování dvou reproduktorů mezi sebou zapněte oba reproduktory a ujistěte se, že nejsou spárované s multimediálním zařízením.

Na tom z nich, který bude hlavní, stiskněte a podržte tlačítko MODE, než se ozve zvukový signál.

Po úspěšném spárování se ozve druhý zvukový signál a hlavní reproduktor bude fungovat jako levý kanál.

Reproduktory odpárujete podržením stejného tlačítka MODE na hlavním reproduktoru.