Nucené vypnutí provedete 8s dlouhým podržením tlačítka PLAY.

Tvrdý reset a převod reproduktoru do továrního nastavení provedete 8s dlouhým podržením tlačítka MODE.