Nucené vypnutí provedete 6s dlouhým podržením tlačítka PLAY.  

 

 Tvrdý reset a převod reproduktoru do továrního nastavení provedete 6s dlouhým podržením tlačítka TWS.