Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice. Při zapnutí se ozve zvuková notifikace a zabliká 3× modrá LED. Pro manuální zapnutí podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy. Manuálně musíte zapnout obě sluchátka zvlášť.

 Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice. Sluchátka nelze vypnout manuálně.