1. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Sluchátka se mezi sebou automaticky propojí a ozve se zvuková notifikace. Pravé sluchátko bude hlavní a připravené pro párování, to indikuje střídavé blikání modré a červené LED.
2. Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných Bluetooth zařízení vyhledejte LAMAX Dots2 Touch. Po úspěšném spárování se ozve zvuková notifikace.