Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice. Pro manuální zapnutí podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy. Manuálně musíte zapnout obě sluchátka zvlášť. Při zapnutí se ozve zvuková notifikace.