Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice. Pro manuální vypnutí podržte multifunkční tlačítko 5 sekundy na obou sluchátkách. Při vypnutí se ozve zvuková notifikace.