Při problémech s párováním odeberte sluchátka ze seznamu spárovaných zařízení ve Vašem telefonu. Vypněte sluchátka a poté podržte tlačítko pro vypnutí/zapnutí 4 sekundy. Sluchátka se zapnou a přepnou do párovacího módu, následně můžete sluchátka spárovat podle bodu 2 v návodu.