Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice. Pro manuální vypnutí podržte multifunkční tlačítko 4 sekundy na jednom ze sluchátek. Při vypnutí se ozve zvuková notifikace a rozsvítí červená LED.