1. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Sluchátka se mezi sebou automaticky propojí a ozve se zvuková notifikace. Jedno ze sluchátek bude hlavní a připravené pro párování, to indikuje střídavé blikání modré a červené LED. Na druhém sluchátku bliká modrá LED.
2. Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných Bluetooth zařízení vyhledejte LAMAX Duals1. Po úspěšném spárování se ozve zvuková notifikace a LED zhasne.