Při problémech s párováním odeberte sluchátka ze seznamu spárovaných zařízení ve vašem telefonu. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Sluchátka se automaticky zapnou a budou připravené pro párování. Vypněte je podržením multifunkčního tlačítka po dobu 4 sekund. Následně podržte manuálně multifunkční tlačítko na obou sluchátkách po dobu 10 sekund, než obě sluchátka 3x červeně a modře probliknou, poté na chvíli zhasnou a následně se rozblikají modře. Poté je vložte do nabíjecí stanice a spárujte podle instrukcí v manuálu.