Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice. Pro manuální vypnutí odpárujte sluchátka od zařízení a podržte multifunkční tlačítko 5 sekundy na jednom ze sluchátek. Při vypnutí se ozve zvuková notifikace.