Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice a ozve se zvukové upozornění. Sluchátka můžete zapnout i ručně přidržením dotykové plochy na sluchátku po dobu 3 sekund. Ručně musíte zapnout obě sluchátka zvlášť.