Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice. Sluchátka můžete vypnout i ručně přidržením dotykové plochy po dobu 5 sekund na sluchátku.