1. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Sluchátka se mezi sebou automaticky propojí a jsou připraveny pro párování. Ozve se zvukové upozornění a LED na jednom ze sluchátek začne blikat modře.
2. Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných Bluetooth zařízení vyhledejte LAMAX Heroes Ninja1. Po úspěšném spárování se ozve zvukové upozornění.