Podržte prst na dotykové ploše pravého sluchátka po dobu 2 sekund. Ozve se zvuková notifikace a obě sluchátka začnou přerušovaně svítit modře. Pro vypnutí herního režimu postupujte stejně jako při zapnutí.