Výdrž baterie je závislá na četnosti odesílání údajů o poloze (možno nastavit 1–60 minut), na dostupné síle GPS a GMS signálu a na délce či počtu hovorů. Pro optimální výdrž doporučujeme v mobilní aplikaci (LAMAX Tracking) nastavit 3minutový interval odesílání polohy. 


Interval odesílání polohy 

Výdrž baterie LAMAX WatchY2

Výdrž baterie LAMAX GPS Locator

3 minuty

až 36 hodin

až 100 hodin 

60 minut

až 120 hodin

až 240 hodin

Také je možné polohu kdykoliv vyžádat pomocí funkce Live Tracking, která po 3 minuty bude zasílat polohu v 20sekundových intervalech. Po jejím skončení se interval lokalizace automaticky změní zpět na předchozí. Tato funkce je náročná na spotřebu energie.