Lokalizace pomocí přes GPS je velmi přesná, nicméně k správnému fungování potřebuje otevřené prostranství.

Za podmínek ztíženého šíření signálu (např. v místnostech, podzemních garážích, tunelech, metru, poblíž vysokých budov, v místech kolem radiových vysílačů atd.) může zařízení pracovat s menší přesností, v krajních případech není signál GPS dostupný vůbec.

V takové situaci si zařízení z řady LAMAX Tracking pomáhají také signálem tzv. sítě LBS, tedy vysílačů mobilních operátorů nebo okolních Wi-Fi sítí.