Tento způsob lokalizace určuje polohu zařízení pomocí skenování okolních sítí a síly signálů jednotlivých vysílačů. Tato data jsou následně využita na výpočet přibližné polohy.

Obvykle se uvádí, že přesnost lokalizace přes Wi-Fi se pohybuje v mezích 50–300 m ve městě.

V případě, že není poloha určitelná pomocí Wi-Fi, zapojuje se systém LBS.