Na základě vysílačů mobilních operátorů určí oblast pobytu dítěte speciální algoritmus. Výhodou tohoto řešení je to, že víme, v jaké v oblasti se dítě nachází.

Tento způsob lokalizace je ale nepřesný a umožňuje určit pouze přibližnou polohu. Především na krajích měst nebo v málo osídlených oblastech, kde je menší hustota stanic BTS (vysílače mobilního signálu).

Obvykle se uvádí, že přesnost lokalizace LBS se pohybuje v mezích 50–1000 m ve městě.