Pokud se pohybujete v lokalitách, které jsou bez příjmu GPS signálu a hodinky se lokalizují pomocí LBS či Wi-Fi, může být poloha nepřesná. Pro zobrazení lokalizace pouze pomocí GPS doporučujeme zakázat Wi-Fi a LBS lokalizaci v aplikaci (Menu -> Nastavení zařízení -> O zařízení). Zařízení poté bude zobrazovat na mapě pouze data získaná pomocí GPS (v případě, že GPS data nejsou dostupná, budou zobrazena data získaná posledně využitým typem lokalizace).