Přiložte dvoje hodinky LAMAX WatchY2 vedle sebe, přidržte prst na ikoně „Kamarádi" po dobu alespoň 3 sekund a hodinky LAMAX WatchY2 si navzájem vymění kontaktní údaje a mohou si navzájem volat.
Tato funkce spolupracuje pouze mezi zařízeními LAMAX Watchy2 a lze takto spojit pouze dvě zařízení. K úspěšnému spárování je třeba, aby ke spárování docházelo pod širým nebem.